Сметище

MONARFLEX- LDPE геомембран

Приложения:
Гео-мембраните се използват в строителството както за разделяне на различни пластове материал, така и за предотвратяването на подкопаване на конструкцията от вода и химикали. Гео-мембраните могат да се използват за:
   

  • разделителен пласт при строителството на пътища, мостове, тунели, железопътни линии и др;
  • предпазване на подпочвената вода от замърсяване от сметища;
  •   екологична защита от химикали от бензиностанции и химически заводи;
  • изолиране на резервоари за химическа тор;л
  • изолиране на резервоари за вода, декоративни езера, водоеми за отпадна вода, лагуни за дъждовна вода и др.