Противокоренова битумна хидроизолация - FLL сертификат

EshaGum AntiRoot

Основа на покривни градини

  • кореноустойчива (сертифицирана в съответствие с 4 годишен FLL тест);
  • изключително подходяща при покривни градини с мъх, седум или трева;
  • притежаваща висока механична якост, може да бъде използвана като горен пласт или част от многопластова система