Противокоренова битумна хидроизолация - FLL сертификат

VEDAFLOR WS-I

Съдържание на продукта:

Горна страна-:кварцов пясък.                                                    
Основа:Флоро-еластомерен   битум, кореноустойчив
Армировка:медна основа на полиестерния воал  250 g/ml
Долна страна-стопяемо  фолио

Предимства на продукта: 

  • Качество на класа Е1 след DIN 18531-2  и   DIN V       20000-201
  • Продуктов тип T DIN EN 13969
  • Кореноустойчивост- изпитан след FLL –метод (изпита е проведен в научноизследователски институт по градинарство  -01.06.1998)
  • Увеличаване устойчивостта на стареене срещу нормираните стандартни продукти.
  • Висока способност за препокриване  на пукнатини
  • Трайна еластичност
  • Използвана в системата и изпитана по европейските норми   сила на опън,засилени  противопожарни норми,класификация Вroof(t1) „твърд покрив”

Области на приложение:
VEDAFLOR® WS-I blank се поставя като  кореноустойчив  горен пласт в санирането и новото строителство на системите VEDAG “Зелен покрие” и VEDAG "Носещ покрив”, респективно според DIN 18531 е abc на битумните мембрани на сдружението за покривни изолации  и указанията за плоски покриви на централното сдружение   на покривните занаяти, освен това се поставя като горен пласт на покривната хидроизолация в прилагането на категориите К1 и К2 на всички наклонени покриви.Тя е съставна част както и в  2-пластовата хидроизолация, така    и в коренно  защитното покритие. Тя е подходяща за интензивно  и екстензивно покривно озеленяване.

Начин на поставяне:
VEDAFLOR® WS-I blank    се наслагва на най-малко 8 см напречно запълване в надлъжно - напречния покрив и в пластовото запълване към първия изолационен слой с газова горелка.

Указания за съхранение:
VEDAFLOR® WS-I blank  да се съхранява   в     изправено положение, и защитен от влага, UV-лъчи и горещини. През студеното време от годината, преди да се положи, материалът се темперира в защитени от мраз помещения.

Указания за изхвърляне:
Строителните отпадъци могат да се изхвърлят заедно с битовия боклук или с промишлени отпадъци (Европейски Каталог за отпадъци EWC – номер 170302 „Асфалт без катран”).

Допълнителни  начини на изразходване:
В    инструкциите  на професионалните сдружения се взима под внимание  откритият пламък при преработване. Въвеждане в действие наедна корено увивна система при напълно плоски покриви