Подкеремидена битумна хидроизолация

VILLAS P64 -подложка за керемиди


Общи условия за нанасяне, съхранение и транспорт на продукта:

  • Мембраната не трябва да се полага върху покрива при температурата под +5 °С, върху мокра повърхност на покрива, по заледен покрив, по време на валеж от дъжд или сняг или при силен вятър
  • Хидроизолацията трябва да се изпълни съгласно технически проект, в съответствие със задължителните строителни нормативи и подробните насоки, включени в ръководството на производителя
  • Рулата трябва да са защитени от влага и UV лъчи и да бъдат далеч от топлинен източник, да се съхраняват на равна повърхност в изправено положение, на един пласт
  • Рулата трябва да се превозват в покрити камиони, в изправено положение на един пласт, да са защитени от събаряне и да са поставени така, че да не се допусне разместването им по време на транспорт.