Пароизолация

VEDAGARD SK

Съдържание на продукта:      
•    Горна страна  - устойчива на ходене, алкалоустойчива  комбинирана основа от алуминий, с  кашировка, която не дава отблясъци и некаширан, надлъжна странична ивица с отстраняващо се  фолио от долната страна.
•    Покривен слой- студено самозалепващ се еластомерен битум.
•    Долна страна- отстраняващо се фолио.

Предимства на продукта:                          
•    Паронепропусклив (Sd ≥ 1500m)
•     Самозалепва се  от + 5ºС
•     Не е необходим грунд при ламарина с пластмасово покритие
•     Студеносамозалепваща се снадка  чрез отстраняващата се  надлъжна ивица                                                                                             
•     Чисто и бързо поставяне                                                                                     
•     Устойчива при стъпване,  с устойчиви размери
•      Значително повишена устойчивост на горене в сръвнение с досега употребяваните подобни мембрани. 
 
Области на приложение:                

VEDAGARD®SK се поставя като пароспираща мембрана на покриви с хидроизолация, предимно под PVC ламаринената конструкция, съобразени с  указанията за плоски покриви на централното сдружение на покривните занаяти и ‘’abc на битумните  мембрани”,   на сдружението за покривни изолации в Германия .

Начин на полагане:               
VEDAGARD®SK се полага  се върху  основата чрез самозалепване  с   минимум  8 см  надлъжно и напречно припокриване чрез изтегляне  на   фолиото по надлъжния кант от  горната страна и на разделителното фолио  от   долната страна.Надлъжнoто припокриване  се залепва студено под натиск на горната вълна на профилната ламарина. При челните снадки долният ъгъл се подрязва  и намазва с VEDAGPLAST®-Elastkkitt. За функциите й като краткосрочна  заместваща изолация, надлъжната и напречна  снадка се обработват с мек  пламък. Ивичното лепене на 
топлоизолацията от полистирол става с VEDATEX®   или    VEDAPUK®,а от минерална вата с VEDACOLL®  или   VEDAPUK® (вж. информацията за съотв. продукт).

Указания за съхранение :
VEDAGARD®SK   да се съхранява в  изправено положение и защитен от влага, UV-лъчи и горещини. През студеното време от годината, преди да се положи, материалът се темперира в защитени от мраз помещения.

Указания за изхвърляне:
Отпадъците могат да бъдат изхвърляни след подлагане на термична  обработка.(Европейски Каталог за отпадъци EWC – номер 170302 „ Битумни смеси”).

Допълнителни начини за изразходане:
Да се спазват   инструкциите  на професионалните  сдружения за боравен с открит  пламък.При  плоските  трябва да се вземат под внимание техните предписания по отношение  допустимите площи с оглед гасене на пожар (в общия случай 2500 м2).

Указания при полагане:       
При атмосферни условия, които могат да се отразят вредно  на  студено самозалепване (напр. температура под 5 0 С и/или висока влажност на въздуха), долният слой за по-
сигурно залепване се нуждае от термично активиране.