Пароизолация

VILLAS I/333-паронепропусклива мембрана


Дефиниции и характеристики:

Описание на продукта: 1m x 20m x 0.65 kg/m2, мембрана с армировка от импрегниран с битум картон. Информация за характеристиките на продукта- на стр.2

Начин на полагане: Паронепропусклива мембрана тип А, положена с битумно лепило за паронепропускливо прилагане по стени, а също над и под подове или плочи, разположени в земята, с цел предпазване от вода под хидростатично налягане,проникваща от земята към  вътрешността или от една част на конструкцията към друга.

Общи условия за нанасяне, съхранение и транспорт на продукта:

  • Мембранат не трябва да се полага върху покрива при температурата под +5 °С, върху мокра повърхност на покрива, по заледен покрив, по време на валеж от дъжд  или сняг или при силен вятър
  • Хидроизолацията трябва да се изпълни съгласно технически проект, в съответствие със задължителните строителни нормативи и подробните насоки, включени в ръководството на производителя
  • Рулата трябва да са защитени от влага и UV лъчи и да бъдат далеч от топлинен източник, да се съхраняват на равна повърхност в изправено положение, на един пласт
  • Рулата трябва да се превозват в покрити камиони, в изправено положение на един  пласт, да са защитени от събаряне и да са поставени така, че да не се допусне разместването им по време на транспорт.