ПРОЕКТИ

 

 

 

Резeрвоар отвън  доставка и полагане на битумен грунд и двуслойна хидроизолационна система Arco и отвътре рaзделителен слой геотекстил и PVC мембрана SIKAPLAN WP 1100-15 HL.

По покрив хале: Доставка и монтаж на пароизолация, вата Fibran и PVC мембрана SIKAPLAN 15G.

Монтаж на фасадни панели и окомплектовка и противодимни куполи и завеси.

Снимки от проекта