Експандиран полистирол (EPS)

PROFESSIONAL

No. Технически характеристики
Единица мярка
Плътност (кРа)
80
120
200
1

Коефициент на температурна проводимост λ 10, реална стойност 

W/m0K
0,037
0,036
0,034
2

Коефициент на температурна проводимост λ 10, изчислена стойност

W/m0K
0,041
0,039
0,036
3

Дименсионна стабилност при специфични условия

%
0
0
0
4

Якост на опън

kPa
170
240
390
5
Абсорбция на вода (28 дни)
%
4,20
3,20
2,80
6
Клас на горене CNF. DIN 4102   B1
B1 

ПЛАТНА

 
Приложения :

1. Топлоизолация предмет на механични натоварвания, средна устойчивост на натиск, вариращи между 80 - 120 kPa/m3: 
- Топлоизолация на външни стени, 
- Покриви с дървени покривни конструкции, 
- Индустриални покриви.

2. Топлоизолация силно натоварване до механичен натиск между 120 - 200 kPa/m3: 
- Стени сутерен, 
- Топлоизолация на подове, 
- Специални работи


Топлоизолация на предната стена

ПРОФИЛИРАНИ

 
Приложения :

Топлоизолация предмет на механични натоварвания средна устойчивост на натиск, вариращи между 100 - 200 kPa/m3: 
- Топлоизолация на метални покриви, 
- Направа на сандвич панели,
- Гофрирани покривни профили.

Тип профил на вълни може да се изпълни при заявка от клиента

ARCO
Топлоизолация на mетални покриви
 

СПЕЦИАЛНИ

 
Приложения:

- Полистирол с наклон (1-3%); осигурява наклон за изтичане на вода от покрива, 
- Полистирол, каширан с битумна мембрана ARCO THERMO AD, 
- Трапецовиден профил, осигурява равна покривна повърхност, 
- Черупки изолация за тръби, 
- Профили - декоративни фасадни