Циментова хидроизолация

Sika® Monoseal

Области на приложение

Sika Monoseal 101 G & W дава възможност за направа на твърда хидроизолация върху бетон, зидария и измазани основи. Подходящ за места с покачващо се ниво на подземните води или с инфилтрация на вода с ниско налягане, както и за хидроизолиране при положително налягане.

Някои типични примери за хидроизолации със Sika Monoseal 101 са:

  • Мазета и сутерени
  • Асансьорни шахти
  • Приземни стени
  • Канавки и изкопи
  • Резервоари и басейни за питейна вода.

Характеристики / предимства

  • Ефективна, икономична хидроизолация на съществуващи конструкции.
  • Просто и лесно нанасяне с четка.
  • Издържа хидростатичното и динамично налягане на подземни води.
  • Подходящ за хидроизолация на резервоари за питейна вода (сертификат на ARPA. Conf. D.L. № 31 02/02/01, Директива № 98/83/CE).

Цвят

Сив и бял

Опаковка

Хартиени чували с полиетиленова вложка 25 kg