Циментова хидроизолация

Sikalastic

Области на приложение

 • Хидроизолационна защита на бетонни конструкции като резервоари, басейни, тръби и др.
 • Хидроизолация на повърхността на външни фундаментни стени
 • Вътрешна хидроизолация за стени и подове, например в сутерени
 • Хидроизолация на тераси и балкони върху бетон или подготвени съществуващи стари плочки
 • Цялостна хидроизолация на бетонни конструкции

Характеристики / предимства

 • Одобрен за контакт с питейна вода съгласно Декрет 174 от 06/04/2004
 • Може да се полага върху влажни основи
 • Лесно се полага с четка, валяк или маламашка
 • Добра устойчивост на свличане и лесно полагане и върху вертикални повърхности
 • Гъвкав, премоства пукнатини
 • Много добра адхезия върху различни основи като бетон, циментови замазки, камък, керамика, тухли и дървени облицовки.
 • В зависимост от начина на полагане, отношението на смесване на компонентите може да се променя, така че да се получи желаната консистенция и обработваемост на материала

Цвят

Светло сив

Опаковка

22 kg чувалиложени на огъващи напрежения. SikaLastic-1K е подходящ за нанасяне с четка, валяк или маламашка.