Циментова хидроизолация

SikaTop® Seal

Области на приложение

SikaTop Seal-107 се използва за:

 • Външна и вътрешна хидроизолация и защита от влага върху бетон, циментови мазилки и зидарии
 • Защита на бетонни повърхности срещу въздействието на антиобледенителните соли и процесите на замръзване – размръзване
 • Твърдо хидроизолационно покритие върху сутеренни стени при нови конструкции или обновления
 • Запълване на пори и шупли
 • Хидроизолация на основи и сутерени (които не са обект на хидростатично налягане)
 • Уплътняване на фини пукнатини (без движение в тях) в бетонни структури
 • Изравнителен състав върху бетон

Характеристики / предимства

 • Лесно нанасяне с четка или мистрия
 • Без допълнително добавяне на вода
 • Предварително дозирани компоненти
 • Може да се нанася ръчно или чрез пръскане
 • Лесно и бързо смесване
 • Много добра адхезия
 • Защита на бетона от карбонизация
 • Защита от проникване на вода
 • Некорозивен към стомана и желязо
 • Може да се боядисва
 • Одобрен за контакт с питейна вода

Цвят

Комп. А: бяла течност

Комп. Б: сив прах

A + Б: циментово сив

Опаковка

25 kg опаковки (20 kg чувал и 5 kg туб