SBS битумна хидроизолация

VEDASPRINT BLGR


Строеж на продукта:

Горна страна-защитна посипка /шифер или гранулат/
Покривен слой-еластомерен битум
Основа-полиестерен воал 180g/m2
Долна страна-стопяемо фолио

Предимства на продукта:

  • Висока способност за премостване на пукнатини
  • Трайна еластичност
  • Висока устойчивост на стареене
  • Покрива завишените изисквания за пожароустойчивост на европейските норми

Област  на приложение:

VEDASPRINT Blgr може да бъде полаган като горен хидроизолационен слой за всички покривни наклони.

Метод на полагане:

VEDASPRINT Blgr. се полага с пропан- бутанова  горелка чрез напълно заваряване, отместен спрямо първия слой. Надлъжните и напречни снадки се застъпват най-малко 8 см. Напречните снадки се разместват една спрямо друга. Съответно се използва твърдо руло при полагането.

Указания за съхранение:

VEDASPRINT Blgr. рулата трябва да се съхраняват във вертикално положение и предпазени от влага, UV- лъчи и жега.
През студения сезон, рулата се изваждат от защитения от мраз склад, непосредствено преди полагането.

Указания за изхвърляне:

Полимербитумните и битумни мембрани както и строителния боклук могат да бъдат подложени на термична обработка без да застрашават околната среда (Европейски Каталог за отпадъци EWC – номер 170302 „Битумни смеси”).

Допълнителни указания за  потребителя:         
    
Да се спазват инструкциите и нормативите за боравене с открит пламък.